Sân trường mộng mơ - Thanh Ngọc

Paused... Sân trường mộng mơ Ca sỹ: Thanh Ngọc
0:00 |

Nắng chiếu xuống sân trường rộn ràng tiếng chim đùa vui, hòa ca

Có tiếng nói cô thầy vọng theo tiếng chim trong sân trường mộng mơ

Với ghế đá sân trường nằm yên cũng như muốn nghe lời dạy khuyên

Gửi lại trong tâm tư bao nhiêu bao nhiêu điều mong ước ngọt ngào.

Sân trường mộng mơ, trong nắng sớm tiếng chim rộn vang

Sân trường vọng vang bao nhiêu lời thầy cô giáo.

Sân trường chúng em! Sân trương mến yêu! Sân trường yêu dấu! Hỡi!!

Sân trường mộng mơ vang lên biết bao nhiêu bài học hay

Sân trường tuổi thơ cho em bao nhiêu điều mơ ước

Sân trường ước mơ! Sân trường mộng mơ! Sân trường của tình thơ!

Dưới bóng mát sân trường hằng ngày chúng em cùng chơi đùa vui

Có bóng dáng cô thầy dõi theo chúng em trong sân trường rộn vang

Gắn bó những kỷ niệm một thời bút nghiêng với sân trường mộng mơ

Gửi lại trong yêu thương bao nhiêu ngày năm tháng, học trò.

Sân trường mộng mơ, trong nắng sớm tiếng chim rộn vang

Sân trường vọng vang bao nhiêu lời thầy cô giáo.

Sân trường chúng em! Sân trương mến yêu! Sân trường yêu dấu! Hỡi!!

Sân trường mộng mơ vang lên biết bao nhiêu bài học hay

Sân trường tuổi thơ cho em bao nhiêu điều mơ ước

Sân trường ước mơ! Sân trường mộng mơ! Sân trường của tình thơ! (x2)

Top