Mẹ đã xoay quanh - Thanh Ngọc

Paused... Mẹ đã xoay quanh Ca sỹ: Thanh Ngọc
0:00 |

Quanh núi đồi TàPao
Khắp muôn dân muôn nước tuôn về.
Chiêm ngưỡng nhìn mẹ hiện ra uy linh.
Từng hàng vạn lời kinh âm vang
Từ hàng ngàn lời ca ru dương.
Ca chúc khen mẹ khúc hát lời kinh

[ĐK]:
Mẹ đã xoay quanh ngước mắt nhìn thế gian
Đoái thương loài chúng sinh
Sống trong tội đáng thương.
Mẹ đã xoay quanh chúc phúc lành thế gian
Nhắn nhủ loài chúng sinh
Hướng trông về phúc vinh.

Xin đức mẹ TàPao
Cánh ban ơn cho khắp giáng trần.
Đang sống trong tội lệ mau ăn lăn
Trở về nguồn tình thương vô biên
Về tìm lại vòng tay yêu thương
Nắng đã ủi an những lúc sầu vương

[ĐK]
Mẹ đã xoay quanh ngước mắt nhìn thế gian
Đoái thương loài chúng sinh
Sống trong tội đáng thương.
Mẹ đã xoay quanh chúc phúc lành thế gian
Nhắn nhủ loài chúng sinh
Hướng trông về phúc vinh.

Top