Album Thuyền rời bến nước

Lời con xin Chúa là album đầu tay của Nhạc sĩ Phan Hùng được viết và những năm 1995 – 1996. Khi đó ông vừa bước chân vào giảng đường Đại học và bắt đầu quãng đường tìm hiểu sâu về âm nhạc.
Album này được trình bày bởi ca sĩ Phan Đình Tùng. Mới quý vị và các bạn cùng lắng nghe!

Top