Đến với Mẹ Tà-pao - Xuân Trường

Paused... Đến với Mẹ Tà-pao Ca sỹ: Xuân Trường
0:00 |

ĐK: Ai đến với Mẹ Tà Pao vững lòng tin cậy Mẹ sẽ yêu thương, ai đến với lòng thành tâm thực thi ý Chúa Ngài sẽ ban ơn Trời. Con đến với Mẹ câu xin tin yêu tín thác Mẹ sẽ luon chúc lành. Ai đến với Mẹ Tà Pao vững lòng trông cậy lẽ nào về không.

1. Con đến với Mẹ Tà Pao đem theo bao nhiêu là khắc khoải u buồn, mang trong lòng mình những nỗi niềm riêng tư, mang trong trong tâm tư nỗi niềm đau chua xót, dâng lên cho Mẹ để vơi nhẹ đau thương.

2. Năm tháng có Mẹ kề bên, con luôn an vui vì sống ở bên Mẹ. Trao dâng cuộc đời những nỗi niềm đau thương, trao luôn tương lai tháng ngày lên cho Chúa, dâng lên cho Người và cho Mẹ yêu thương.

Top