Ngước nhìn Mẹ Tà-pao - Hồ Trung Dũng

Paused... Ngước nhìn Mẹ Tà-pao Ca sỹ: Hồ Trung Dũng
0:00 |

NGƯỚC NHÌN MẸ TÀ PAO
Sáng tác: Phan Hùng – Biểu diễn: Hồ Trung Dũng

1. Ngước mắt nhìn lên Mẹ con cầu khấn van xin, xiin ơn thánh đức đỗ xuống con tràn đầy. Xin ơn của Mẹ hãy đỡ nâng đời con, cho con dự phần hiệp thông vào Thiên Chúa. Mẹ đứng đó giữa núi rừng Tà Pao giang tay đợi chờ gọi mời con bước tới. Mẹ đứng đó như nói cùng Giêsu xin ơn của Ngài đỗ xuống trên gian trần.

ĐK: Mẹ Tà Pao ơi, Mẹ Tà Pao. Con nhìn lên Mẹ thấy Mẹ thật đớn đau, khi mà nhân loại đang sống trong lầm than, vương vấng lỗi tội đánh mất đi tình Ngài.

2. Ngước mắt nhìn lên Mẹ, con thành khẩn ăn năn. ăn năn thống hối tội lỗi con tràn đầy, xin ơn của Mẹ dẫn bước đi cùng con cho con được nhiều sự an lành trong Chúa. Mẹ đứng đó giữa cảnh đời lầm than đau thương Mẹ buồn vì đời bao sóng gió. Mẹ đứng đó như nói cùng con đây, yêu thương mọi người và tránh xa lỗi lầm.

Top