Nhớ Về Cuộc Tình - Vân Trường

Paused... Nhớ Về Cuộc Tình Ca sỹ: Vân Trường
0:00 |

Lời bài hát

Cuộc tình nào như mây, thoáng qua rồi chợt mất.

Cuộc tình nào như tranh, vẽ hình hài em đó.

Cuộc tình nào như thơ xếp vầng trên giấ trắng,

Cuộc tình nào trong mộng, để rồi mộng thành đôi,

Cuộc tình nào có quá xót xa, em không hề gian dối,

Cuộc tình nào có lắm chua cay, mới biết đâu là tình.

Nhớ những lần buổi chiều mây giăng lối.

Trên dóc đồi quê hương chuông chiều vọng ngân xa êm đề như suối hát.

Anh nói em một điều là anh yêu em nhất,

Chỉ có em trên đời là lẻ sống đời anh

Là hạnh phúc đời nhau.

Top