Hang Bê lem - Nhóm MTG

Paused... Hang Bê lem Ca sỹ: Nhóm MTG
0:00 |

Đk:
Hát khen mừng CHúa giáng sinh ra đời
CHúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa
Trông hang Bê lem
Ánh sáng tỏa lang tưng bừng
Nghe trên không trung tiếng hát Thiên Thần vang lừng
Đàn hát ( réo rắt tiếng hát )
Xướng ca ( dư âm vang xa )
Đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta
Người hỡi ( hãy kíp bước tới )
Đến xem ( nơi hang Bê lem )
Ôi Chúa giáng sinh khó khăn, thấp hèn

1.2.3.4.5 Nửa đêm mừng CHúa Giáng sinh ra chốn giang trần
1.2.3.4.5 Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than

1. Nơi hang Bê lem Thiên Thần xướng ca
Thiên Chúa vinh danh chúng nhân, an hòa

2. Nơi hang Bê lem chiên lừa thở hơi
Tan giá đêm đông ấm thân con người.

3. Nơi hang Bê lem mục đồng xúm quanh
Ca hát vang lừng mến yêu con người.

4. Nơi hang Bê lem huy Hoàng ánh sao
Đưa lối Ba Vua phương Đông đến chầu.

5. Nơi hang Bê lem ta quì thiết tha
Xin CHúa nhân hiền xuống ơn chan hòa.

Top