Lời dẫn -

Paused... Lời dẫn Ca sỹ:
0:00 |

Thơ là tiếng nói của tâm hồn, là hơi thở
và nhịp đập của con tim.
Thơ là lời cầu nguyện, là trầm hương
bay cao …
Vì… khi ta cầu nguyện không phải chỉ
để ta nói với Chúa, nhưng cũng là để
ta nghe tiếng Chúa nói
Trái tim rung động và thổn thức khi làn
sóng từ trời được kết nối và thần khí của
Chúa trào tuôn những điều Ngài muốn
trao ban.Hạnh phúc thay khi những rung
cảm từ vần thơ được lồng vào những
cung đàn muôn điệu như một lời tụng cả
bay lên cõi Thiên Đàng.
Ước mong những bài Thánh Ca trong
CD ĐỈNH TRỜI XÓT THƯƠNG này như
một LỜI TRI ÂN Thiên Chúa Tình Yêu, Mẹ
Maria dấu ái và dẫn chúng ta ngụp lặn
sâu trong Đại Dương Thương Xót bao la
của Ngài .

Từ Linh – Thế Thông

Top