Đức Mẹ Tà-Pao - Nhóm bè Cadillac & Trần Ngọc

Paused... Đức Mẹ Tà-Pao Ca sỹ: Nhóm bè Cadillac & Trần Ngọc
0:00 |

ĐK; Núi rừng Tà Pao linh thiêng, Mẹ đã hiện đến viếng thăm dân người, Mẹ đã ngự đến đỡ nâng chúng con, ơn lành của Chúa đỗ trên trần gian cho con được nhiều ơn thiêng của Chúa. Đức Mẹ Maria, Mẹ đã đồng công cứu chuộc con người, Mẹ đã đồng lao cộng khổ với Con, nhìn đoàn dân chúng xót thương lầm than, Mẹ đã ngự đến an ủi loài người.

1. Từng đoàn người đua nhau tiếp bước, đến đây nhìn ngắm dung nhan Mẹ hiền, khát khao được Chúa ban ơn thật nhiều cho con tràn đầy hồng ân của Chúa. Mẹ nguyện cầu cùng Chúa ban ơn, ban cho con hạnh phúc dư đầy, ban cho con cuộc sống an lành, dệt cuộc đời thành chuỗi hồng ân.

2. Ngày từng ngày lên đây khấn hứa, chắp tay quỳ khấn xin ơn Mẹ nhiều, ước ao dược sống trong tay Mẹ hiền, yêu thương tràn đầy bình an của Chúa. Nguyện một đời làm lễ hy sinh, dâng lên Cha cuộc sống con người, xin thương con còn ở gian trần chờ một ngày về với Trời cao.

Top