Bên nhau một đời – beat - Xuân Phú

Paused... Bên nhau một đời – beat Ca sỹ: Xuân Phú
0:00 |

Chiếc lá vàng nhẹ rơi ai về đâu vội vã

Mùa thu có gì lạ từng đến rồi lại đi

Em ơi có vô tình như mùa thu đi mãi

Heo may về ở lại mưa trắng trời mùa đông

Anh mãi là dòng sông mang phù sa về biển

Hóa thân thành vị mặn mới thỏa lòng hát ru

Anh không mong mùa thu, thu về đau chiếc lá

Anh không mong mùa hạ, nắng hạ về chói chang

Anh thích làm mùa xuân đầy hoa và nắng ấm

Anh thích làm biển mặn hát ru lời tình ca

Em mãi là người yêu đưa thuyền anh ghé bến

E mãi là người tình bên anh cả một đời

Top