Album Cung đàn của Chúa - vol 6

Cuộc sống con người có những thứ bậc địa vị khác nhau, người thì dâỳ dư quyền uy giàu có, người thì bình thường cuộc sống an vui, người thì nghèo hèn cuộc sống buồn thương.dù ở bậc cao hay là bậc thấp, dù người cao sang hay người thấp bé. cũng như nốt nhạc ở một cung đàn của chúa mà thôi.

Năm phát hành 2012
Thể loại: Nhạc Thánh Ca
Top