Tình Chúa Giáng Sinh - Hiền Thục

Paused... Tình Chúa Giáng Sinh Ca sỹ: Hiền Thục
0:00 |

Lời bài hát: Tình Chúa Giáng Sinh

Chúa sinh ra đời trong đêm lạnh
Mùa đông tuyết rơi giá buốt tâm hồn
Giữa đồng vắng quạnh hiu buồn tênh

Có tiếng Thiên Thần vọng không trung
Mừng Chúa giáng thế có các mục đồng
Đến thờ lạy con Chúa Ngôi Hai

Chúa Con ra đời trong hoang lạnh
Mùa đông giá băng tuyết rớt rơi nhiều
Làm lòng Chúa lạnh thêm từng cơn
Tiếng hát gian trần rộn ca vang
Mừng Chúa cứu thế

Đến chúc tụng Ngài
Cúi thờ lạy thiên Chúa Ngôi Con
Ngày Chúa đến đem ơn lành
Từ trời ban xuống thế gian

Tình yêu Chúa ôi cao vời
Tuyệt dịu khôn tả xiết bao
Yêu thương con Ngài đã giáng sinh
Làm người ở dương thế

Ôi tình yêu Chúa muôn đời
Vĩ đại thật cao cả lớn lao

Top