Lời con xin Chúa - Nguyễn Hồng Ân

Paused... Lời con xin Chúa Ca sỹ: Nguyễn Hồng Ân
0:00 |

Dương trần đã vang lên bài thánh ca,

mùa Đông năm ấy Chúa sinh vì ta,

năm ấy không xa bây giờ

vào 1 mùa giáng sinh xưa

nữa đêm đi lễ anh đưa.

Nay mùa giáng sinh đã về Chúa ơi,

lòng con như thấy thiếu đi niềm vui

đi lễ năm xưa bên người

giờ này chỉ có riêng tôi

quỳ bên hang đá lẻ loi.

Cầu xin ơn Chúa xót thương,

cất khỏi trần gian bóng tối thê lương,

lòng con sao mãi vấn vương,

ngày đêm trông ngóng

người yêu vắng xa.

Bao mùa giáng sinh vẫn 1 mối tình,

cầu xin ơn chúa chứng cho lòng con,

ban xuống cho con phước lành,

hòa bình trên khắp quê hương,

tình yêu mãi thắm màu xanh.

Top