Năm Thánh Lòng Thương Xót

Đứng trước thực trạng xã hội ngày nay, biết bao nhiêu vấn đề nan giải: Thiện và ác cứ xen lẫn vào nhau, làm cho con người cảm thấy bất an khi bước ra ngoài xã hội và giao tiếp với đồng loại. Trước những đương đầu với thời đại, cùng với lời mời gọi cua Đức Thánh Cha Phanxico khai mở năm thánh Lòng Thương Xót.

Năm phát hành 2016
Thể loại: Nhạc Thánh Ca
Top