Kêu cầu Chúa - Thanh Sử

Paused... Kêu cầu Chúa Ca sỹ: Thanh Sử
0:00 |

KÊU CẦU CHÚA
con kêu cầu lên chúa ngài rủ thương ban phúc ân thiêng
con kêu cầu danh ngài, ngài ban ơn cứu rỗi cho con.
giữa cuộc đời hôm nay đầy phong ba và nhiều bão táp
con kêu cầu lên chúa ngài giang tay cứu vớt con luôn.
như phê-rô ngày xưa đi trên biển cả, ngài đã đưa tay cứu giúp phê-rô.
như na-ra-zô nằm trong mộ đá ngài bảo trỗi dậy ra khỏi ngôi mộ kia.

con kêu cầu lên chúa ngài rủ thương ban phúc ân thiêng
con kêu cầu danh ngài, ngài ban ơn cứu rỗi cho con.
giữa cuộc đời hôm nay đầy phong ba và nhiều bão táp
con kêu cầu lên chúa ngài giang tay cứu vớt con luôn.
như hôm nao chiều can-vê trên thánh giá ngài đã giang tay cứu thế yêu thương
mang theo con tim tình yêu lửa cháy ngài đã cứu độ nhân thế đang lầm than.

Top