Gia tộc họ Phan - Thanh Sử

Paused... Gia tộc họ Phan Ca sỹ: Thanh Sử
0:00 |

LỜI BÀI HÁT GIA TỘC HỌ PHAN

ĐƯỢC LÀM NGƯỜI Ở GIA TỘC HỌ PHAN,
ÔI HẠNH PHÚC THẬT CAO QUÝ THẾ ,
ĐƯỢC NHẬN HỌ HÀNG LÀ BÀ CON,
THẬT RỘN RÀNG CÙNG CA VANG,
CÙNG MỘT NGƯỜI LÀ TỔ TIÊN MỖI CHÚNG TA LÀ CON CHÁU CỦA GIA TỘC HỌ PHAN,
NGUYỆN MỘT LÒNG PHẢI YÊU THƯƠNG
NHƯ ANH EM CHUNG NGƯỜI CHA Ở TRONG GIA TỘC,
ĐEM SỨC MÌNH LUÔN HY SINH TRAO CHO NHAU TÌNH THƯƠNG VÀ THA THỨ,
ĐỂ GIA TỘC HỌ PHAN NGÀY TỪNG NGÀY LUÔN TIẾN BƯỚC
NỐI GÓT CHA ANH QUA BAO THẾ HỆ,….
NGUYỆN MỘT ĐỜI, PHẤN ĐẤU, LÀM RẠNG NGỜI ĐẤT NƯỚC
XÂY GIA TỘC HỌ PHAN ĐI LÊN BỀN VỮNG…. TRUNG KIÊN .
ĐƯỢC LÀM NGƯỜI Ở GIA TỘC HỌ PHAN,
ÔI HẠNH PHÚC THẬT CAO QUÝ THẾ
,ĐƯỢC NHẬN HỌ HÀNG LÀ BÀ CON,
THẬT RỘN RÀNG CÙNG CA VANG,
CÙNG MỘT NGƯỜI LÀ TỔ TIÊN CỦA CHÚNG TA LÀ CON CHÁU CỦA GIA TỘC HỌ PHAN,
ĐƯỢC TRỞ VỀ Ở NƠI ĐÂY TRONG YÊU THƯƠNG,
NƠI BÀ CON Ở TRONG GIA TỘC, LUÔN HẾT LÒNG ĐEM TRAO BAN GIEO CON TIM
TÌNH THƯƠNG VÀ NHÂN ÁI, ĐỂ GIA TỘC HỌ PHAN ĐỒNG MỘT LÒNG LUÔN GẤN BÓ
TIẾP BƯỚC CHA ÔNG QUA BAO PHÁ HỆ ……
NGUYỆN MỘT ĐỜI THẤP SÁNG, LÀM NGỌN ĐÈN ĐỐT CHÁY ,
ĐEM GIA TỘC HỌ PHAN ĐI LÊN BỪNG SÁNG ….. MUÔN NĂM

Top