Chiều tím Can Vê - Diệu Hiền & Xuân Trường

Paused... Chiều tím Can Vê Ca sỹ: Diệu Hiền & Xuân Trường
0:00 |

1. can-vê chiều tím ngắt con biết chúa giang tay thập tự ngài cứ thế chết cho nhân loại yêu con người tội lỗi đau thương
bao la tình thiên chúa quá yêu người trần thế ngài đã chết tan thay đau thương để kéo con lên đến cung đàng.
ĐK: chiều tím can-vê ôi buổi chiều xót xa tiêu điều thương con nhiều ngài đã giang tay ôm trọn tình con với chúa thập giá vươn cao ôi thập tự hồng ân cứu rỗi ngài dìu con lên đỉnh yêu thương ngài đưa con đến cõi thiên đường.

2.can-vê chiều hôm ấy, gio-an đứng dưới chân thập tự cùng thánh mẫu vỗ cho nhân loại đây con mẹ , mẹ hãy yêu thương.
trao dâng mẹ thiên chúa đến con người trần thế ngài tín thác trao dâng yêu thương để chúng ta vui sống bên mẹ.
ĐK: chiều tím can-vê ôi buổi chiều xót xa tiêu điều thương con nhiều ngài đã giang tay ôm trọn tình con với chúa thập giá vươn cao ôi thập tự hồng ân cứu rỗi ngài dìu con lên đỉnh yêu thương ngài đưa con đến cõi thiên đường.

Top