Mẹ Tà-Pao

Con xin cảm tạ Đức Mẹ Tà Pao. Mẹ đã cho con biết bao nhiêu hồng ân và ân huệ của Mẹ đã ban cho con và cho nhân loại. Nhất là Mẹ đã cho con được diện kiến tôn nhan Mẹ tại Tà Pao vào lúc 2h45-4g05 ngày 08/12/1999 (nhằm ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội).

Điều đầu tiên con nhìn thấy Mẹ là con quỳ xuống ăn năn tội vì cảm thấy mình quá thấp hèn, tội lỗi đứng trước Đấng đầy uy linh. Con đã chiêm ngưỡng những hình ảnh của Mẹ với tà áo màu Đức Mẹ vô nhiễm, đầu đội mũ triều thiên cùng với các thiên thần tung hô dập dìu trong tà áo bay của Mẹ. Mẹ đã xoay quanh và giơ tay ban ơn lành.

Con đã viết lên Album Đức Mẹ Tà Pao như những gì con đã nhìn thấy và được chiêm ngưỡng.

Top